presente para prof; do meu filho /da escola EAS,/japao


2 comentários:

Rumiko disse...

すごいですね!かわいい絵になりましたね☆ガブリエル君の先生(せんせい)もきれいな顔立(かおだ)ちだからね。
風刺絵(ふうしえ)は本当(ほんとう)に難(むずか)しそうだなと、いつも見(み)ていて思(おも)います。エヴァリストさん、絵を仕上(しあ)げるのはどのくらい時間(じかん)がかかりますか?
あ〜、それにしても、横(よこ)にいるガブリエル君がとてもかわいいです。男(おとこ)の子(こ)だから、かわいいって言(い)ったら、きっと本人(ほんにん)は嫌(いや)がりますねー。あはは。

japaocaricaturas.blogspot.com disse...

komento Arigatou gozaimasu,ne Rumiko san...Gabriel kun no sensei no Otanjoby deshita node E o kaite puresento o shimaimashita!otanoshimisashimashita!konkai no E no sonani jikan o kakarankata desu,daitai 30pun.gabriel no gakoo ni NIGAOE no work shop o shimasu...iiiidesho?!!sono toki ni wa moto hayaku E o kaku koto o dekichau,7 fun .Gabriel kun kara yoroshiku te...